28
سپتامبر

گوگل اولین رایانه کوانتومی جهان را ساخت

گوگل ادعا می‌کند که به تازگی به “برتری کوانتومی” دست یافته است و این در حالی است که محاسبات کوانتومی دنیا را تغییر خواهند داد. به گزارش ایسنا، مسابقه دستیابی...

ادامه مطلب